Dekkingsvormen bij software testen

Dekkingsvormen

Dekkingsvormen

Bij het opstellen van testgevallen wordt gebruik gemaakt van testontwerptechnieken. In deze testtechnieken wordt aangegeven op welke wijze de testgevallen afgeleid moeten worden uit de testbasis. De beslispunten in de testbasis spelen hierbij een belangrijke rol. Deze beslispunten bepalen namelijk op welke wijze het systeem zich onder bepaalde omstandigheden moet gedragen. Beslispunten worden bij het op het opstellen van de testgevallen omgezet naar testsituaties.

Het aantal mogelijke uitkomsten van een beslispunt is afhankelijk van of het een enkelvoudige of een samengestelde conditie is.

Een enkelvoudige conditie is simpelweg met ja of nee te beantwoorden. En geeft dan ook 2 testsituaties. Bij een beslispunt met een samengestelde conditie (verbonden door EN en/of OF) zijn er nog steeds 2 mogelijke uitkomsten (waar/niet waar). Door de uitkomsten van de enkelvoudige condities te variëren kan de uitkomsten van de totale conditie kunnen echter op verschillende manieren worden gerealiseerd. Afhankelijk van het aantal condities is dit 2 tot de macht <het aantal condities>. Bij 3 condities binnen een beslispunt geeft dat dus 8 mogelijke situaties.

Of alle mogelijke situaties van een beslispunt getest moeten worden wordt vastgelegd in de teststrategie. Dit wordt ook wel aangeduid met de gewenste dekking.

Definitie:
Dekking is de verhouding tussen datgene wat getest kan worden (alle mogelijke situaties) en datgene wat met de testset getest wordt (de gebruikte situaties).

In de teststrategie wordt aangegeven welke onderdelen van het systeem met welke diepgang getest moeten worden. Dit kan zijn beperkt dynamisch, gemiddeld dynamisch of zwaar dynamisch.

Wanneer niet alle mogelijke situaties van een beslispunt moeten worden meegenomen in de testset is het natuurlijk wel belangrijk om te bepalen welke situaties wel/niet meegenomen moeten worden. Dit wordt aangeduid met de dekkingsvorm. De dekkingsvorm geeft aan welke mogelijke situaties er in beschouwing genomen moeten worden.

Definitie:
Dekkingsvorm is de vorm waarin het afdekken van de te testen situaties die afleidbaar zijn uit de testbasis uitgedrukt wordt.

In de gangbare testontwerptechnieken wordt niets aangegeven over dekkingsvormen. Daarnaast stelt iedere dekkingsvorm eisen aan de testbasis die wordt gebruikt.

Voorbeelden van dekkingsvormen zijn:

  • Equivalentieklassen
  • Grenswaardenanalyse
  • Pairwise testing

A

Ook interessant?

Dekkingsvorm beslispunten

Dekkingsvorm beslispunten training

De e-learing training “Dekkingsvorm Beslispunten” richt zich op Beslispunten en de daarbij te gebruiken dekkingsvormen zoals die beschreven staat in ...
Meer Lezen
Cursus grenswaardenanalyse

Dekkingsvorm grenswaardenanalyse

Wil je aan de hand van grenswaardenanalyse aan een leek uitleggen wat testen is, maar vind je dat lastig? Vervelend, ...
Meer Lezen
Training equivalentieklassen

Dekkingsvorm equivalentieklassen

De e-learing training “Dekkingsvorm Equivalentieklassen” richt zich op de Equivalentieklassen werkwijze zoals die beschreven staat in TMap® Next. De ...
Meer Lezen
Elementaire vergelijkingentest (EVT)

Elementaire vergelijkingentest (EVT)

Moet je nieuwe collega's de elementaire vergelijkingentest (EVT) uitleggen, maar weet je niet meer precies wat de stappen zijn? Lastig ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!