Quiz

Gebruikersacceptatietest

Toets je kennis

Toets je parate kennis

Deze online toets bevat 23 vragen waarmee je je kennis over gebruikersacceptatietesten kunt toetsen. Aan het einde van de toets krijg je inzicht in de vragen die je goed of fout hebt beantwoord. Je kunt de vragen dan bekijken en onze uitleg over het juiste antwoord.

Veel succes.

Gebruikersacceptatietest