Wanneer is Scrum toepasbaar – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over demethode Scrum. En dan toegespitst op de situaties waarin Scrum goed of minder goed te gebruiken is.
De volgende onderwerpen worden besproken:
– Algemene vragen bij de afweging om Scrum wel/niet te gebruiken
– Factoren die van belang zijn bij het effectief in kunnen zetten van Scrum
– Situaties die het inzetten van Scrum als ontwikkelmethodiek moeilijker maken

Abonneer je op ons YouTube kanaal en blijf op de hoogte van alle nieuwe video's.

Videotranscriptie

Welkom bij deze TestTalk Whiteboard.

Vandaag wil ik het gaan hebben over de methode Scrum. Scrum wordt veel toegepast binnen de IT en we willen kijken naar wanneer zou je Scrum wel goed kunnen toepassen en wanneer niet.

Als eerste wil ik kijken welke vragen je zou kunnen stellen wanneer scrum wel of niet goed van toepassing is. Ten tweede wil ik kijken van welke omstandigheden moet je nu invullen om scrum goed in te kunnen zetten. Als derde welke omstandigheden maken dat scrum moeilijker toe te passen is.

Algemene vragen bij de afweging om Scrum wel/niet te gebruiken:

 • Eerste vraag, zijn er hoofdzakelijk business processen van toepassing. Als er hoofdzakelijk business processen van toepassing zijn, en weinig IT is scrum minder efficiënt om in te zetten. Dat betekent dat de business dingen gaat aansturen en daardoor minder effectief met scrum om kan gaan.
 • Het tweede is als er weinig maatwerk is. Het is een pakket implementatie, pakket implementatie betekent dat het pakket al klaar is en dat je daar weinig maatwerk meer voor hoeft te maken om dit te doen. Als er wel veel maatwerk is kan de keuze gemaakt worden om scrum te doen.
 • Als derde als er veel scope veranderingen zijn, de scope is niet altijd even duidelijk en de opdrachtgever weet niet exact waar hij naartoe wil, dat betekent dat er nog veel scope veranderingen komen, dat betekent dan ook dat je scrum goed kan inzetten. Is de scope al wel duidelijk is scrum een minder effectieve manier om in te zetten.
 • Als vierde het einddoel is nog niet helemaal duidelijk, de opdrachtgever weet nog niet exact naar toe wil daarmee kun je met scrum de opdrachtgever duidelijk gaan maken wat je allemaal kan gaan doen en met kleine stukjes kan je met een oplossing komen voor de opdrachtgever. Is het einddoel wel volledig duidelijk dan is scrum minder makkelijk toepasbaar.

Onder welke omstandigheden is scrum toepasbaar en hoe kun je het zo effectief mogelijk inzetten.

 • Als eerste: iedereen begrijpt wat scrum is en iedereen wil ook zo werken. Dat betekent ook dat je iteratief moet kunnen werken, kort cyclisch, en ook zou willen werken.
 • Als tweede de business moet betrokken willen worden, er zit altijd een business component in en de business moet daarin betrokken willen worden anders wordt het best moeilijk om scrum in te zetten. Dat betekent ook dat de business tijd moet willen besteden om te helpen binnen het scrum proces.
 • Je hebt methodologische ondersteuning nodig en iedereen moet ook accepteren dat methodologische ondersteuning er is. We willen continue verbeteren binnen scrum dat betekent dat methodologische ondersteuning nodig hebt.
 • Requirements wijzigen, dat is voor scrum heel erg interessant op het moment dat requirements wijzigen. Scrum is heel erg adaptief daarin en kan je dus met wijzigende requirements heel goed met scrum omgaan.
 • Scope niet helder of wijzigt continue Daar is scrum heel erg sterk in om daar goed mee om te kunnen gaan en kunnen deze dus ook goed oppakken.
 • De business kan prioriteren, dat de business weet wat ze allemaal willen hebben en wanneer willen ze wat hebben. En dat het duidelijk is wat ze daarin doen en dat ze daar ook mandaat voor hebben. Wil niet zeggen dat ze daarmee aangeven hoe de sprint gevuld moet worden maar kunnen wel aangeven wat ze belangrijk vinden.
 • Je moet een stabiele architectuur hebben. Dat betekent niet dat alles in beton gegoten moet zijn maar het huis, fundering van het huis moet al staan, voordat je start want dan kan je dat huis wel goed opbouwen. Als je de fundering nog moet bouwen zou je eigenlijk moeten kijken hoe de architectuur eruit ziet. Dus je basis requirements moeten wel stabiel zijn.
 • En omdat we in allemaal kleine stukjes dingen gaan doen, moeten we er voor zorgen dat we begrijpen hoe het grote plaatje eruit ziet. Dat wil niet zeggen dat het plaatje helemaal perfect hoeft te zijn, maar iedereen in het scrumteam moet exact weten welke kant gaan we nu op. En die moet snappen de dingen die je maakt dat die in het grote plaatje ook past.

Aantal aspecten wanneer scrum minder goed toepasbaar is.

 • Als eerste als het een kritische applicatie is. Een kritische applicatie betekent dat het kritisch is voor de organisatie, dat betekent dat je daar naar moet kijken is dan scrum wel goed kan toepassen.Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting. We kunnen niet zeggen op 1 april, we hebben 90 % gerealiseerd. de andere 10% komt nog wel. Dit is iets wat niet kan.
 • Als tweede als een project heel erg gericht is op tijd geld en scope. Dat betekent dat je op een andere manier je hele project moet inrichten dan is scrum minder goed toepasbaar
 • Ook als bevindingen een grote impact hebben op de functionaliteit, dit zijn vaak productie bevindingen, we zijn dan alleen bezig met de technical depth en niet meer met de functionaliteiten waarvan we zeggen dat wij die belangrijk vinden om op te pakken.
 • Bij een directieve organisatiestructuur. Als er van bovenaf opgelegd wordt dat we deze richting op gaan en zo moeten we het invullen betekent dat het scrum team niet de vrije hand krijgt om zo effectief mogelijk zijn stories in te vullen en dat de sprint goed ingevuld wordt.
 • Als je introverte medewerkers hebt, Als je introverte medewerkers hebt betekent van dat de medewerkers niet praten en binnen scrum is communicatie het allerbelangrijkste, je zo eigenlijk extroverte medewerkers moeten hebben die wel hun mondje durven open te doen.
 • Als een organisatiestructuur al volledig georganiseerd is, dat betekent dat alles al vastgelegd is hoe het moet gebeuren en wat er moet gebeuren, dan is scrum minder effectief om als ontwikkelmethodiek te kiezen.
 • Niet bewezen technologieën, dat is in de breedste zin van het woord. Dit kun je voor elke methodiek gebruiken, zorg dat je dat via een proof of concept uitvoert voordat je dat belegd in een scrumteam.
 • Scrumteams hebben 4-8-10 mensen in het scrumteam. Als je grotere teams hebt die aan 1 applicatie werken is het veel moeilijker om dat goed in te zetten.

Dat over wanneer zou je geen scrum moeten doen.

Scrum als beleid binnen organisatie

Vaak wordt scrum ook als beleid binnen een organisatie ingezet. Dat zou best kunnen maar soms moet je kijken is het wel effectief genoeg om scrum als ontwikkelmethodiek in te zetten. Als je kijkt naar de vragen die we hier stellen om te kijken , kun je zo’n beleid wel uitvoeren. Aan de andere kant zijn de randvoorwaarden daarvoor ingevuld en zijn er niet teveel tegens om het beleid op die manier uit te voeren dus er zal altijd gekeken moeten worden is scrum wel de juiste methodiek.

Ik hoop dat u wat opgestoken heeft van wanneer scrum nu wel en niet toepasbaar. Als u het leuk vindt kunt u zich hier aanmelden op ons kanaal en aan de andere kant kunt u op onze site nog achtergrondinformatie vinden.

Dank u wel voor het kijken naar deze TestTalk Whiteboard Houdoooi

Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!