De 4 soorten onderhoud van software

Soorten onderhoud van softwareOnderhoud is het wijzigen of aanvullen van een bestaand informatiesysteem en kan ad-hoc of planmatig worden uitgevoerd. Ad-hoc onderhoud vindt plaats bij het oplossen van fouten die geen uitstel kunnen verdragen, omdat deze onacceptabele schade aanricht in productie. Hieronder valt alleen correctief onderhoud. Onder planbaar onderhoud vallen alle overige soorten onderhoud. Deze worden conform reguliere ontwikkelprocessen releasematig uitgevoerd, waarbij meestal wordt gestart met een impactanalyse. Er zijn ook vormen van correctief onderhoud die planmatig uitgevoerd kunnen worden. Dit betreft fouten, die niet direct opgelost hoeven te worden, omdat ze acceptabele- of geen schade aanrichten in productie.

Bij het onderhouden van software worden de volgende 4 soorten van onderhoud onderscheiden:

 • Correctief onderhoud
  Correctief onderhoud is het meest lastige onderdeel van software onderhoud. Hierbij worden ontwerpen, code en implementatie fouten opgelost, die er niet hadden mogen zijn. Bijvoorbeeld een foutieve berekening in het systeem.
  Gewoonlijk is correctief onderhoud het gevolg van een dringende situatie die onmiddellijk aandacht nodig heeft. De fouten kunnen zitten in de software, hardware en het netwerk.
 • Preventief onderhoud
  Bij preventief onderhoud – ook wel proactief onderhoud genoemd – wordt er een periodieke inspectie en beoordeling van het systeem uitgevoerd om eventuele toekomstige problemen op te lossen of de onderhoudbaarheid te verhogen. Je kunt hierbij denken aan het opschonen van schijven.
 • Adaptief onderhoud
  Wanneer er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in een systeem om te blijven voldoen aan veranderingen in de verwerking van gegevens of nieuwe / gewijzigde requirements, dan is er sprake van adaptief onderhoud.
  Deze wijzigingen kunnen van binnen de organisatie komen, maar ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
 • Perfectief onderhoud
  Hierbij gaat het om aanpassing van de software na oplevering. Dit voor bijvoorbeeld het verbeteren van de performance of andere kwaliteitseigenschappen, zonder de functionaliteit te wijzigen.
  Bijvoorbeeld het anders indexeren van tabellen waardoor de SQL query’s sneller werken

Er vind veel onderhoud plaats op bestaande systemen die vervolgens getest moeten worden. Onderhoudstesten heeft betrekking op het testen van wijzigingen in een bestaand systeem.

Ook interessant?

Onderhoud software

Beoordelen onderhoudbaarheid van software

Uit een productrisico analyse (PRA) kan naar voren komen dat het beoordelen van de onderhoudbaarheid van de software moet worden ...
Meer Lezen
Time for a change

Aanleidingen voor onderhouden van software

Het is onvermijdelijk dat er in de loop van de tijd veranderingen noodzakelijk zijn in bestaande informatiesystemen. Requirements kunnen tijdens ...
Meer Lezen
De scope van testen in onderhouden

De scope van software testen in onderhoud

Wanneer software is aangepast moet er vastgesteld worden wat er getest moet worden en met welke diepgang. Er zijn verschillende ...
Meer Lezen
Mogelijke problemen bij software testen in onderhoud

De problemen bij testen in onderhoud

Vaak is het zo dat hoe ouder de systemen zijn, hoe minder documentatie er beschikbaar is, of dat deze verouderd ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!