Aanleidingen voor onderhouden van software

Time for a changeHet is onvermijdelijk dat er in de loop van de tijd veranderingen noodzakelijk zijn in bestaande informatiesystemen. Requirements kunnen tijdens het ontwikkelingstraject veranderen, maar ze zullen waarschijnlijk ook veranderen zodra het systeem live is gegaan. Hoe langer een systeem operationeel is hoe groter de kans is dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom veranderingen nodig zijn:

De wijzigingen die worden doorgevoerd in informatiesystemen moeten ook getest worden.

Onderhoudstesten wordt uitgevoerd op een operationeel systeem en wordt getriggerd door:

 • Aanpassingen als gevolg van gewijzigde requirements
  Wanneer een systeem wordt ontwikkeld kan het zijn dat niet alle gevraagde functionaliteit bij livegang is geleverd. Deze moeten dan later aan het systeem worden toegevoegd en getest. Soms is de functionaliteit die door het systeem wordt ondersteunt niet helemaal wat de gebruikers nodig hebben of hadden verwacht. Wijzigingen die hiervan het gevolg zijn moeten ook worden getest.
 • Aanpassing als gevolg van productie fouten
  Wanneer er zich in productie problemen voordoen dan moeten deze zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Het niet goed functioneren van bedrijf kritische systemen kunnen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering en daarom moet dit zo snel mogelijk worden opgelost. Daarbij moet wel goed in het oog worden gehouden dat het oplossen van problemen nieuwe problemen kan introduceren (regressie). Er moet dus goed worden afgewogen in hoeverre en met welke diepgang een wijziging moet worden getest om te voorkomen dat er nog grotere problemen worden geïntroduceerd.
 • Wijzigingen in de infrastructuur
  Wanneer er wijzigingen zijn in de infrastructuur dan moet er worden vastgesteld dat het systeem nog steeds correct functioneert. Een nieuwe versie van een operating systeem of database management systeem vereisen het testen van de systemen die gebruik maken van deze systeemsoftware. Het kan ook voorkomen dat wijziging in de infrastructuur tot gevolg hebben dat de software moet worden aangepast. En uiteraard vervolgens getest.
 • Beëindiging gebruik software
  Verwijderen van bepaalde functionaliteiten uit het systeem of vervanging van het systeem door een ander systeem. Ook hierbij moet worden vastgesteld of de overgebleven functionaliteit nog steeds correct functioneert.

AA

Ook interessant?

Soorten onderhoud van software

De 4 soorten onderhoud van software

Onderhoud is het wijzigen of aanvullen van een bestaand informatiesysteem en kan ad-hoc of planmatig worden uitgevoerd. Ad-hoc onderhoud vindt ...
Meer Lezen
Onderhoud software

Beoordelen onderhoudbaarheid van software

Uit een productrisico analyse (PRA) kan naar voren komen dat het beoordelen van de onderhoudbaarheid van de software moet worden ...
Meer Lezen
De scope van testen in onderhouden

De scope van software testen in onderhoud

Wanneer software is aangepast moet er vastgesteld worden wat er getest moet worden en met welke diepgang. Er zijn verschillende ...
Meer Lezen
Mogelijke problemen bij software testen in onderhoud

De problemen bij testen in onderhoud

Vaak is het zo dat hoe ouder de systemen zijn, hoe minder documentatie er beschikbaar is, of dat deze verouderd ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!