Faseringsmodel TMap® Next

Een gestructureerd testproces bestaat uit een aantal verschillende activiteiten. Binnen TMap® Next wordt voor het inzichtelijk maken van de onderlinge samenhang en de afhankelijkheden tussen activiteiten gebruik gemaakt van een faseringsmodel. In het faseringsmodel van TMap® Next zijn de testactiviteiten verdeeld over een zevental fasen: Planning, Beheer, Inrichting en beheer infrastructuur, Voorbereiding, Specificatie, Uitvoering en Afronding. Elke fase is vervolgens onderverdeeld in verschillende activiteiten.

Faseringsmodel TMap® Next

Faseringsmodel TMap® Next

De vorm van het faseringsmodel (parallellogram) geeft aan dat de verschillende testfasen niet strikt sequentieel uitgevoerd hoeven te worden.

De testfases

Hieronder volgt een korte uitleg van de verschillende testfases uit het faseringsmodel TMap® Next.

Fase planning

In de fase Planning wordt, door de testcoördinator, op basis van een risico analyse de teststrategie bepaald. De daaruit voortvloeiende aanpak wordt vastgelegd in een testplan. Vervolgens wordt ook de planning, begroting en procedures (bijvoorbeeld de bevindingen procedure) opgesteld en vastgelegd in het plan. De aanpak wordt gepresenteerd aan en gereviewed door de stakeholders, waardoor er een gedragen aanpak voor het testproces ontstaat. Vervolgens dient de gekozen aanpak door de opdrachtgever geaccordeerd te worden.

Fase beheer

In de praktijk blijkt dat de in het testplan opgenomen aanpak niet altijd volledig kan worden uitgevoerd. Tijdens de fase Beheer worden de activiteiten uit het testplan uitgevoerd, bewaakt en eventueel bijgestuurd. Hierdoor wordt het mogelijk om de opdrachtgever adequaat te informeren over de voortgang en kwaliteit van het testen en het testobject.

Fase inrichting en beheer infrastructuur

Voor het testen zijn onder andere testomgevingen, testtools en werkplekken nodig. Tijdens de fase Inrichting en beheer infrastructuur worden activiteiten uitgevoerd die er voor moeten zorgen dat de benodigde infrastructuur tijdig wordt ingericht en beheerd kan worden.

Fase voorbereiding

In het testplan is onder andere vastgelegd wat de te hanteren testbasis is. De fase Voorbereiding heeft met name als doel om vast te stellen of de testbasis van voldoende kwaliteit is, om met de gekozen testontwerptechnieken de testgevallen af te kunnen leiden.

Fase specificatie

Tijdens de fase specificatie worden de testgevallen opgesteld op basis van de in het testplan bepaalde testontwerptechnieken.

Fase uitvoering

Tijdens de fase uitvoering worden de opgestelde testgevallen uitgevoerd en worden eventuele verschillen (bevindingen, issues) vastgelegd. Uiteindelijk geeft deze fase inzicht in de kwaliteit van het testobject.

Fase afronding

Tijdens de fase Afronding wordt de testopdracht afgerond. Naast het opstellen van een testrapport, worden ook activiteiten uitgevoerd om de beschikbare testware te conserveren ten behoeve van hergebruik. Als laatste is er de mogelijkheid om het uitgevoerde testproces te evalueren.

Ook interessant?

Generieke test afspraken

Generieke test afspraken (GTA)

Generieke Test Afspraken (GTA) kunnen beschouwd worden als een generiek mastertestplan of SLA, overkoepelend voor alle testwerkzaamheden binnen een organisatie ...
Meer Lezen
TMap® Next

Wat is TMap® Next?

TMap® Next is de afkorting van Test Management Approach en is een methode voor het gestructureerd testen van software. Deze ...
Meer Lezen
Productrisico analyse

Productrisico analyse (PRA)

Een productrisico analyse (PRA) is volgens TMap® Next bedoeld om de mogelijke risico's in kaart te brengen bij de in ...
Meer Lezen
Martin Pol

“Meet met Greet” met Martin Pol

In deze “Meet met Greet” praat ik met Martin Pol over gestructureerd testen in Nederland. We kijken terug naar de ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *