Wat zijn goedpaden en foutpaden

In dit artikel zullen we het verschil tussen goed- en foutpaden uitleggen aan de hand van een procesflow (PFD). PFD is een afkorting voor het Engelse Process Flow Diagram. Een PFD is een schematische weergave van een proces waarin te zien is welke processtappen in welke volgorde worden doorlopen. Een blokje geeft een stap aan en een wiebertje een beslispunt.

Een PFD is een goed middel om aan gebruikers van een informatiesysteem de verschillende stappen van een proces uit te leggen. Testers kunnen een PFD gebruiken als basis om testgevallen uit af te leiden. In een procesflow kun je onderscheid maken in een primaire flow (goedpad) en een of meerdere alternatieve flows (foutpaden).

Een primaire flow beschrijft de meest gebruikte weg naar het doel. Hierin zitten geen uitzonderlijke situaties of fouten. Een primaire flow kun je ook bezien als het goedpad of happyflow. Er is altijd maar één (1) primaire flow.

Een alternatieve flow beschrijft de weg door het proces waarbij wel uitzonderlijke situaties of fouten voorkomen. Een alternatieve flow wordt ook wel een foutpad genoemd. Er kunnen een (1) of meerdere alternatieve flows zijn.

Voorbeeld procesflow “Afhandelen bestelling”

Procesflow

In bovenstaand voorbeeld is het goedpad (de primaire flow):

  • winkelwagen, invullen gegevens, gegevens correct, betalen, betaald

In bovenstaand voorbeeld zijn er 3 foutpaden (de alternatieve flows) mogelijk

  • winkelwagen, invullen gegevens, gegevens niet correct, invullen gegevens, gegevens correct, betalen, betaald
  • winkelwagen, invullen gegevens, gegevens correct, betalen, betaling niet afgerond, betalen, betaald
  • winkelwagen, invullen gegevens, gegevens niet correct, invullen gegevens, gegevens correct, betalen, betaling niet afgerond, betalen, betaald

Tip
Zorg ervoor dat in de testgevallen minimaal het goedpad is opgenomen. Er is niets frustrerender voor een gebruiker dan een niet goed werkende primaire flow.

Ook in use cases wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen goed- en foutpaden. Een goedpad is in een use case het primaire scenario en de foutpaden zijn de alternatieve scenario’s. Er is maar een (1) primair scenario en er kunnen meerdere alternatieve scenario’s zijn in een use case.

Ook interessant?

Opbouw van een testgeval

Testgeval bij software testen

Bij het testen van software is een testgeval een beschrijving van een situatie waarmee vastgesteld kan worden of de software ...
Meer Lezen
Testbasis

Testbasis bij software testen

De testbasis zijn alle bronnen, waaruit de eisen zijn af te leiden, die aan een informatie systeem worden gesteld. Je ...
Meer Lezen
Stoplicht als voorbeeld voor beslispunt

Testsituatie bij software testen

In de functionaliteit zitten diverse keuze momenten, voorwaarden of beslismomenten op basis waarvan de software een specifiek gedrag moet vertonen ...
Meer Lezen
Whiteboard over testgevallen

Testgevallen – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over logische en fysieke testgevallen. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is een testgeval - ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!