Testgeval bij software testen

Bij het testen van software is een testgeval een beschrijving van een situatie waarmee vastgesteld kan worden of de software doet wat het zou moeten doen. Een testgeval wordt opgesteld op basis van de voorwaarden die in testbasis staan vermeld. Er zijn vaak meerdere testgevallen nodig om te kunnen bepalen of de software correct functioneert.

Definities

  • Een testgeval (ook wel testcase genoemd) is een test van een specifieke situatie.
  • Met een testgeval wordt onderzocht of het systeem onder bepaalde omstandigheden het gewenste gedrag vertoont.

Een testgeval dient alles te beschrijven om vast te kunnen stellen of het gedrag van het systeem correct is. Hierbij gaat het niet alleen om een beschrijving van wat er ingevoerd moet worden op een scherm. Er dient aangegeven te worden wat de uitgangssitutatie (initiële of start situatie), de uit te voeren handelingen (acties) en het te verwachten resultaat (resultaatvoorspelling) zijn.

Opbouw van een testgeval

Opbouw van een testgeval

Opbouw van een testgeval

Initiele situatie (uitgangssituatie)
Hier wordt aangegeven wat de start situatie moet zijn van het systeem alvorens de beschreven input verwerkt kan worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • gegevens die al aanwezig moeten zijn in de database. Bijvoorbeeld: “Bij het muteren van een persoon moet die persoon al in de database aanwezig zijn”.
  • instellen van de systeemdatum. Wanneer de uitvoering op een bepaalde datum moet plaatsvinden zal de datum van het systeem op de gewenste datum gezet moeten worden voordat de test kan worden uitgevoerd.

Acties (uit te voeren handelingen)
Dit zijn alle handelingen die moeten worden uitgevoerd om er voor te zorgen dat het systeem een bewerking gaat uitvoeren. Hierbij kun je denken aan:

  • het invoeren van gegevens op een scherm
  • het opstarten van een batch proces

Resultaatvoorspelling (het verwachte resultaat)
Hier wordt beschreven welke resultaten na de uitvoering gecontroleerd moeten worden. Hierbij kun je denken aan:

  • de output op een scherm
  • de gemuteerde gegevens in de database
  • de inhoud van de interface (bv XML) naar een ander systeem

 

Voor het opstellen van testgevallen zijn verschillende testontwerptechnieken beschikbaar. Hierbij worden altijd eerst logische testgevallen gemaakt en worden deze vervolgens uitgewerkt in fysieke testgevallen. Een logisch testgeval beschrijft wat er getest moet worden. Een fysiek testgeval beschrijft hoe een logisch testgeval uitgevoerd moet worden.

Ook interessant?

Whiteboard over testgevallen

Testgevallen – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over logische en fysieke testgevallen. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is een testgeval - ...
Stoplicht als voorbeeld voor beslispunt

Testsituatie bij software testen

In de functionaliteit zitten diverse keuze momenten, voorwaarden of beslismomenten op basis waarvan de software een specifiek gedrag moet vertonen ...
Procesflow

Wat zijn goedpaden en foutpaden

In dit artikel zullen we het verschil tussen goed- en foutpaden uitleggen aan de hand van een procesflow (PFD). PFD ...
Testontwerptechniek

Testontwerptechnieken theorie

Over de theorie van testontwerptechnieken valt veel te vertellen. Wij hebben over een aantal aspecten de theorie kort toegelicht.
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *