Stappen binnen Model Based Testing proces

De mogelijke stappen binnen het Model Based Testing proces zijn weergegeven in onderstaand figuur.

Afhankelijk van de gebruikte tooling kunnen sommige stappen in dit MBT proces in meer of mindere mate impliciet aanwezig zijn.

Model Based Testen

Stap 1

In de eerste stap wordt op basis van de requirements een testmodel opgesteld en gevalideerd. Het testmodel is meestal een abstractie van de functionaliteit van het te testen systeem, met een focus op de test doelstellingen. Het is niet aan te raden om een eventueel aanwezig design model van het systeem te gebruiken als testmodel. Dit om te voorkomen dat fouten die zijn gemaakt in het design model terecht komen in de testgevallen.
Naast het opstellen van het testmodel is de validatie ervan belangrijk. Het valideren van het testmodel zorgt ervoor dat de requirements op consistentie en compleetheid wordt gecontroleerd.

Stap 2

In de tweede stap worden op basis van de requirements en de beoogde testdoelen de test selectiecriteria gekozen. Deze criteria worden gebruikt bij het automatisch genereren van de logische testgevallen.

De selectiecriteria kunnen onderverdeeld worden in de volgende groepen:

  • Structural Model Coverage Criteria
  • Data Coverage Criteria
  • Requirements-Based Coverage Criteria
  • Ad hoc logische testgevallen
  • Fault-based criteria

Stap 3

In de derde stap worden op basis van de selectiecriteria de logische testgevallen opgesteld of automatisch gegenereerd.

Stap 4

In de vierde stap worden de logische testgevallen omgezet naar fysieke testgevallen (uitvoerbare testgevallen).

Stap 5

In de vijfde stap worden de fysieke testgevallen uitgevoerd. Dit kan zowel handmatig als automatisch worden gedaan.

Het uitvoeren van de testen kan online of offline plaatsvinden. Bij het online uitvoeren genereert de Model Based Testing tool de testgevallen en voert deze direct uit. Bij het offline testen worden de testgevallen vooraf gedefinieerd en op een later tijdstip uitgevoerd.

Tools voor model based testen

In de afgelopen jaren zijn er diverse tools ontwikkeld ter ondersteuning van het MBT proces.

Een overzicht van een aantal open source en commerciële tools kun je vinden op de pagina tools voor MBT.

Ook interessant?

Model Based Testen

Wat is Model Based Testing (MBT)?

Voordat we ingaan op model based testing (MBT), gaan we eerst in op wat een model is. Wat is een ...
overzicht tesen

Model Based Testing (MBT), selectiecriteria en testtechnieken

In de tweede stap van Model Based Testing (MBT) worden op basis van de requirements en testdoelen, selectiecriteria gekozen. Deze ...
Tools Model Based Testen

Tools voor Model Based Testing

In onderstaande tabel hebben we een aantal open source en commerciële Model Based Testing tools opgenomen die het MBT proces ...
Selenium Suite

Selenium Suite

We hebben een aantal onderwerpen over Selenium Suite opgenomen:
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!