Systeemtest

Wanneer de ontwikkeling van software en de ontwikkeltesten zijn afgerond, vindt er in de regel een systeemtest plaats.

Definitie
Een door de leverancier, in een (goed beheersbare) laboratoriumomgeving, uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de in de functionele- en technische specificaties gestelde eisen voldoet.

Waarom is een systeemtest belangrijk?

In de algemene voorwaarden van softwareleveranciers staat vaak, dat de betaling (van een deel) van de ontwikkelkosten afhankelijk wordt gesteld van een succesvolle afronding van de acceptatietest.

In dit kader is het dus van belang dat de leverancier een goed werkende applicatie oplevert. Het uitvoeren van een gedegen systeemtest is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde.

Met een systeemtest kan de leverancier aantonen dat er gebouwd is conform de specificaties. Van belang hierbij is dat de leverancier middels een rapportage kan aantonen wat de testresultaten zijn. Daarnaast dient hij inzicht te geven in de opgestelde en uitgevoerde testgevallen. Dit laatste geeft de opdrachtgever inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde testen. Hiermee kan de opdrachtgever, op basis van de opgeleverde rapportage, zich een beeld vormen van de opgeleverde kwaliteit van de software en al dan niet besluiten om te starten met een acceptatietest.

Wanneer starten met systeemtesten?

Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden om te kunnen starten met een systeemtest:

  • De technische en functionele documentatie is afgerond.
  • De ontwikkeling van de software is volledig afgerond.
  • De ontwikkelaars hebben een unittest en unitintegratietest uitgevoerd.
  • De ontwikkeltesten hebben aangetoond dat de componenten correct functioneren.

Waar richt de systeemtest zich op?

De focus van de systeemtest ligt op:

  • Werkt het systeem volgense de technische specificaties?
  • Werkt het systeem conform de functionele requirements?
  • Voldoet het systeem aan de niet functionele requirements zoals bijvoorbeeld: performance, beveiliging, onderhoudbaarheid, etc.

Systeemtesten binnen Scrum

Er van uitgaande dat aan het einde van een sprint een werkend systeem (gereed voor in productie) moet worden opgeleverd, dient er dus ook een systeemtest te worden uitgevoerd. De systeemtest activiteiten dienen dan ook een onderdeel te zijn van de Definition of Done.

Ook interessant?

wet van Boehm

Wet van Boehm uitgelegd – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over de wet van Boehm. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is de wet van ...
Testen binnen scrum - Test Talk Whiteboard

Testen binnen scrum – Test Talk Whiteboard

In deze Test Talk whiteboard wordt ingegaan op het testen binnen de Scrum methodiek. Veel kijk plezier. Videotranscriptie Welkom bij ...
Model Based Testen

Wat is Model Based Testing (MBT)?

Voordat we ingaan op model based testing (MBT), gaan we eerst in op wat een model is. Wat is een ...
Dekkingsvorm beslispunten

Dekkingsvorm beslispunten training

De e-learing training “Dekkingsvorm Beslispunten” richt zich op Beslispunten en de daarbij te gebruiken dekkingsvormen zoals die beschreven staat in ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!