Generieke test afspraken (GTA)

Generieke Test Afspraken (GTA) kunnen beschouwd worden als een generiek mastertestplan of SLA, overkoepelend voor alle testwerkzaamheden binnen een organisatie.

Het doel van een GTA is het voorkomen dat voor ieder project of release opnieuw afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld het wat en hoe van het testen. Aan de orde dienen te komen: standaarden en normen, algemene acceptatiecriteria, organisatie, procedures en deliverables. Het is een uitwerking van het testbeleid op tactisch en operationeel niveau.

Generieke test afspraken

Per project zullen de testwerkzaamheden en testafspraken specifieker worden uitgewerkt in een mastertestplan (MTP). En indien nodig, volgt er nog een verdieping van het MTP door het opstellen van detailtestplannen per testsoort. Deze testplannen kunnen door de GTA een stuk minder uitgebreid zijn en het opstellen van de plannen zal minder tijd kosten.

De afspraken in een GTA zijn leidend, tenzij er valide redenen zijn om hiervan af te wijken. De onderbouwing om afwijkende, projectspecifieke uitzonderingen te maken op een GTA, moet beschreven zijn in het MTP. De afwijkingen moeten ook benoemd worden in het projectplan, want het maakt onderdeel uit van de scopebepaling voor het gehele project.

Doel van een GTA

  • Een basis voor het waarborgen van de kwaliteit van de te realiseren oplossingen.
  • Een generieke, eenduidige, aanpak voor alle testactiviteiten, met het principe ‘pas toe of leg uit’.
  • Een duidelijke weergave van alle taken en verantwoordelijkheden voor de governance van de organisatie op het gebied van testen en de werkzaamheden van opdrachtnemers en opdrachtgevers, tijdens een testtraject.
  • Een basis voor de verdere projectspecifieke uitwerking.
  • Formele afspraken voor overdracht en acceptatie.
  • Testen die voldoen aan de wensen en eisen van het (test)beleid van de organisatie.
  • Het verbeteren van de testvolwassenheid.

Scrum en GTA

Voor organisaties waar gewerkt wordt volgens Scrum kunnen generieke test afspraken zeker een toegevoegde waarde hebben. De GTA geeft al invulling aan de Definition of done specifiek voor testen. Puur Scrum gezien lijkt dit de vrijheid van het team te beperken, maar praktisch gezien kan het een team ook helpen om helder te communiceren over de afspraken die gemaakt zijn binnen het Scrumteam.

Ook interessant?

Expert

De testconsultant als test expert

De test expert Een testconsultant is een expert in testen. De consultant richt zich op advies werk rond het vakgebied ...
Teststrategie

Teststrategie

Een korte omschrijving van een teststrategie is: Wie test wat met welke diepgang? In een testtraject is het onmogelijk om ...
Testvormen

Testvormen bij testen

Een testtraject start met als input de risicotabel. De risicotabel is het resultaat van een productrisico analyse. In een risicotabel ...
Testmanagement

Verschil tussen testmanager en testcoordinator

Binnen TMap Next® worden verschillende rollen onderkent. Twee van deze rollen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Namelijk ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!