Testsoorten en het V-model

Het V-model wordt veel gebruikt om de relatie tussen het systeemontwikkel- en testproces (de testsoorten) te visualiseren.

Het V-model besteedt aandacht aan systeemontwikkeling en testen. De systeemontwikkeling en het testen is opgedeeld in een aantal fasen die elk een aantal vooraf gedefinieerde producten opleveren. Wanneer de producten van een fase zijn opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende fase, er kan dus niet worden begonnen aan een nieuwe fase wanneer de producten van de vorige fase niet zijn opgeleverd (en goedgekeurd). Voor elke specificatie- of ontwerpfase aan de linkerzijde van de “V”, is een corresponderende testsoort aan de rechterzijde van de “V”. Het V-model is een lineaire methode en wordt altijd in de volgorde uitgevoerd als in de figuur is aangegeven.

Testsoorten

Aan de rechterkant van het V-model vindt het testen plaats. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen testen door de leverende partij en testen door de accepterende partij. Deze verantwoordelijkheden wordt in de praktijk veelal vertaald naar het groeperen van testactiviteiten in testsoorten.

Een testsoort is een groep van testactiviteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd en aangestuurd.

 • Ontwikkeltests
  Een door de ontwikkelaars uitgevoerde test om aan te tonen dat het systeem voldoet aan met name de technische specificaties.
  Deze testsoort kan nog verder worden onderverdeeld in: Unittest (UT) en Unitintegratietest (UIT).
 • Systeemtests
  Een door de leverancier uitgevoerde test om aan te tonen dat het systeem voldoet aan de functionele- en niet-functionele specificaties.
  Deze testsoort kan nog verder worden onderverdeeld in: Systeemtest (ST) en Systeemintegratietest (SIT).
 • Acceptatietests
  Een door de opdrachtgever (accepterende partij) uitgevoerde test om vast te stellen dat het systeem voldoet aan met name de functionele- en niet-functionele verwachtingen.
  Deze testsoort kan nog verder worden onderverdeeld in: Functionele Acceptatietest (FAT), Gebruikersacceptatietest (GAT) en Productieacceptatietest (PAT)

Welke testsoorten er van toepassing zijn in een testtraject wordt vastgelegd in een Mastertestplan. Dit mastertestplan zorgt voor de onderlinge afstemming en coördinatie tussen de verschillende testsoorten.

De in dit artikel benoemde testsoorten zijn de TMap® Next testsoorten. In organisaties kunnen nog andere zijn gedefinieerd zoals bijvoorbeeld ketentesten (KT) en Ketenintegratietesten (KIT)

Opstellen teststrategie

Heb jij dat ook, dat je bij het opstellen van een teststrategie denkt:

Wij hebben de antwoorden voor je opgenomen in één document. Een handig naslagwerk voor bij het opstellen van een teststrategie.

AA

Ook interessant?

Productrisico analyse

Productrisico analyse (PRA)

Een productrisico analyse (PRA) is volgens TMap® Next bedoeld om de mogelijke risico's in kaart te brengen bij de in ...
Teststrategie

Teststrategie

Een korte omschrijving van een teststrategie is: Wie test wat met welke diepgang? In een testtraject is het onmogelijk om ...
Referentietabellen teststrategie

Referentietabellen teststrategie

Heb jij dat ook, dat je bij het opstellen van een teststrategie denkt:
Testplan

Plan van aanpak voor testen

Aan het begin van een testtraject stel je een testplan op. Dit is vergelijkbaar met een Plan van Aanpak die ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *