Verschil tussen testmanager en testcoordinator

Binnen TMap Next® worden verschillende rollen onderkent. Twee van deze rollen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Namelijk de rol van testmanager en de rol van testcoördinator. Op zich is dat natuurlijk niet erg zolang de taken die moeten worden uitgevoerd duidelijk zijn vastgelegd.

Zijn er verschillen tussen deze 2 rollen?

Volgens de theorie zijn er zeker verschillen. In dit artikel hebben we de verschillen voor je op een rijtje gezet. Het belangrijkste verschil is dat de testmanager verantwoordelijk is voor meerdere testsoorten binnen een testtraject. Terwijl de testcoördinator verantwoordelijk is voor maar één (1) testsoort binnen een testtraject.

Testmanagement

Testmanagement

Een testmanager is binnen een testtraject verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

  • Planning van het gehele testtraject
  • Testbudget voor het gehele testtraject
  • Rapportage over de voortgang en kwaliteit van het testtraject

De testcoördinator is binnen een testsoort verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen

  • Planning van de testsoort
  • Dagelijkse aansturing van de testers en methodische ondersteuners
  • Uitvoering van de testsoort binnen planning en budget
  • De kwaliteit van de uitvoering van de testsoort
  • Rapportage over de uitvoering

In onderstaande tabel zijn de verschillende taken opgenomen van de testmanager en de testcoördinator met daarbij het onderscheid tussen deze 2 rollen.

TakenTestmanagerTestcoördinator
Testplan
Opstellen, en onderhouden van het:MastertestplanDetailtestplan
Verkrijgen van goedkeuring van mastertestplanDoor opdrachtgevernvt
Verkrijgen van goedkeuring detail testplannvtDoor testmanager
Risicoanalyse en strategiebepalingBinnen mastertestplanBinnen detailtestplan
Opstellen planning Voor testtrajectVoor testsoort
Opstellen begrotingVoor testtrajectnvt
Specificeren van organisatie en infrastructuurBinnen testtrajectBinnen testsoort
Specificeren procedures, standaards en normenBinnen testtrajectBinnen testsoort
Uitvoering testplan
Aannemen en beoordelen medewerkersVoor testcoördinatoren en ondersteunend personeelVoor testers en toolers
Dagelijkse aansturing test activiteitenBinnen mastertestplanBinnen detailtestplan
WerkverdelingVolgens mastertestplanVolgens detailtestplan
Bewaking van de voortgangBinnen mastertestplanBinnen detailtestplan
Inrichten organisatieBinnen mastertestplanBinnen detailtestplan
Onderhouden externe contactenAlle externe contacten m.b.t. het testtrajectContacten binnen project worden onder andere onderhouden door de testcoördinator. Hierbij kan gedacht worden aan contacten met businessmedewerkers, ontwerpteam(s) en bouwteam(s)
Interne kwaliteitszorgBinnen testtrajectBinnen testteam
Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico'sBinnen testtrajectBinnen testsoort
Definiëren van of adviseren over testbeleidBinnen organisatie of projectnvt
Uitvoeren optimalisatie proces Binnen testteamBinnen testteam
Leiden intern overlegMet testcoördinatorenMet testteam
Deelnemen aan projectoverlegBinnen het projectBinnen het teststraject
Opstellen vrijgave adviesVan testtrajectVan testsoort
Evaluatie testproces Met testcoördinatoren over testtrajectMet testteam over testsoort

A

Ook interessant?

Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!