Testscript opzet en template

Template testscript voor software testenOndanks dat er in deze tijd, voor het opstellen van testgevallen en de testuitvoering, vaak gebruik gemaakt wordt van tools, is er nog steeds behoefte aan een template voor testscripts. Niet iedere organisatie is namelijk al met geautomatiseerd testen bezig en niet voor ieder testtraject is geautomatiseerd testen een effectieve oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gebruikersacceptatietest.

In dit artikel gaan we in op de informatie die in een testscript kan worden opgenomen en kan er een template in Excel formaat worden gedownload.

Een goed testscript template zorgt voor een consistente werkwijze en maakt het voor de stakeholders makkelijker om de testgevallen te begrijpen. Het zorgt ook voor minder fouten tijdens de testuitvoering en maakt reproduceerbaarheid makkelijker.

Een testscript wordt vaak gemaakt in Microsoft Excel, Microsoft Word of met speciale testmanagement tools.

Bij het opstellen van een testscript dient vooraf de keuze te worden gemaakt over hoe gedetailleerd de uit te voeren handelingen beschreven moeten worden. Deze afweging is van belang in verband met de benodigde tijd om het testscript op te stellen, te onderhouden en het gemak waarmee later de test uitgevoerd moet kunnen worden.

Gedetailleerdheid testscript

De gedetailleerdheid is afhankelijk van:

Kennis van het te testen systeem

TestscriptWanneer je van de tester mag verwachten dat hij/zij over voldoende kennis van de werking van de te testen applicatie beschikt, hoeven de uit te voeren handelingen niet in detail beschreven te worden. Dan is: “voer een nieuwe Belgische klant op met klantnummer: 123456789” voldoende. De tester weet hoe er ingelogd moet worden, dat er een aparte functie is voor het opvoeren van een buitenlandse klant en welke gegevens er ingevoerd kunnen en moeten worden.

Wie moet de testen kunnen uitvoeren

TestscriptWanneer de testen door een willekeurig iemand uitgevoerd moeten kunnen worden, bijvoorbeeld een onervaren gebruiker of een uitzendkracht, dan zullen de uit te voeren handelingen tot in detail beschreven moeten worden. Hoe moet er ingelogd worden, hoe kom je bij de functie die uitgevoerd moet worden, welke gegevens moeten ingevoerd worden in welk veld, hoe navigeer je door de applicatie of functie. De handelingen moeten dan directief beschreven worden: Ga naar home, kies boven in de balk voor inloggen, voer inlognaam xyz in, voer wachtwoord abc in en klik op de button inloggen.

Het hiervoor gestelde geldt ook voor de uit te voeren controles.

Inhoud testscript

Onafhankelijk van de gebruikte testontwerptechniek kan een testscript de volgende informatie bevatten:

Testscript veldOmschrijving
Testscript ID:Elk testscript krijgt een unieke ID. Spreek hierover een conventie af. Bijvoorbeeld: TC__1 Waarbij code kan staan voor:
- Module naam
- Functie
- Scherm
- Testsoort
- Testversie
- Etc
Tip1: Gebruik dit ID als naam voor de opslag van het testscript.
Tip2: Sla, voor het uitvoeren, het testscript opnieuw op met de datum van uitvoering of releasenummer als toevoeging. Hierdoor blijf je altijd een origineel behouden voor de volgende test.
Versie testscript:Versienummer van het testscript.
TestprioriteitVoor het bepalen van de prioriteit tijdens de testuitvoering
- Low
- Medium
- High
Testobject:Naam + versie van te testen module, sub-systeem, functie, etc.
Opgesteld door: Naam van de tester die het testscript heeft gemaakt.
Opgesteld op:Datum waarop het testscript is gemaakt.
Test uitgevoerd door:Naam van de tester die het testscript heeft uitgevoerd.
Test uitgevoerd op:Datum waarop het testscript is uitgevoerd.
Naam van testscript:Titel van testscript
Doel testscript:Korte beschrijving van het doel van het testscript
Pre-condities:Geef hier een beschrijving van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden voordat het testscript uitgevoerd kan worden. Moeten er bepaalde gegevens aanwezig zijn in het systeem, moet het systeem een bepaalde status hebben of moet er gewerkt worden met een bepaalde datum. Deze pre-condities zijn uit de testgevallen af te leiden zijn.
Acties en controlesBeschrijf hier de uit te voeren handelingen. Het gaat hierbij zowel om de acties en de controles. De gedetailleerdheid is afhankelijk van de kennis en ervaring van de testers die het script moeten uitvoeren. Hoe minder kennis hoe meer de gedetailleerdheid moet zijn. Schrijf dus geen detail testscript als dit niet nodig is.
Testdata:Te gebruiken testdata. Afhankelijk van de situatie kan dit per input veld zijn of alleen voor bepaalde velden. Wanneer de test wordt uitgevoerd door iemand zonder kennis van de applicatie dan zal de input gedetailleerd beschreven moeten worden. In andere situaties kan het zich beperken tot specifiek te gebruiken data. Denk aan personeelsnummer of polisnummer.
Verwacht resultaat:Beschrijving van het te verwachten resultaat, inclusief eventuele foutmeldingen. Beschrijf hier ook hoe de resultaten gecontroleerd moeten worden. Is het bijvoorbeeld voldoende om een melding op het scherm te controleren of moeten de gegevens in de database worden gecontroleerd.
Werkelijk resultaat:Vermeld hier na de testuitvoering het actuele resultaat. Dit kan een “ok” zijn indien gelijk aan verwacht resultaat. Bij een afwijking kan een korte beschrijving van de afwijking worden gegeven met daarbij een vermelding naar bevinding (issue).
Status (Ok, NOK, niet uitgevoerd)Geef hier, tijdens de testuitvoering, aan of de test geslaagd is of niet. In excel kan dit makkelijk in een formule gebruikt worden voor een dashboard overzicht met de resultaten van de testuitvoering.
Post-conditiesGeef hier na afronding van de test aan of er zaken zijn die geschoond moeten worden, of dat de uitgangssituatie weer moet worden teruggezet of dat de systeemdatum weer moet worden teruggezet.

Download hier template in Excel formaat:

AA

Ook interessant?

Opbouw van een testgeval

Testgeval bij software testen

Bij het testen van software is een testgeval een beschrijving van een situatie waarmee vastgesteld kan worden of de software ...
Testontwerptechniek

Wat is een testontwerptechniek?

Met behulp van een testontwerptechniek kunnen er testgevallen worden opgesteld. Er zijn verschillende testontwerptechnieken die zich richten op het vinden ...
Toets je kennis

Testontwerptechnieken TMap® Next

Deze online toets bevat 15 vragen over de basisset testontwerptechnieken uit TMap® Next. Het is een random selectie uit een ...
Gebruikersacceptatietest - Test Talk whiteboard

Gebruikersacceptatietest – Test Talk whiteboard

Deze Test Talk whiteboard gaat over gebruikersacceptatietesten. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is een gebruikersacceptatietest? - Wat is ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!