Issue tracking tools

Issue tracking toolsIssue tracking (bevindingenbeheer) is het managen van de bevindingen door de gehele levenscyclus van een bevinding.

Helaas wordt er in de praktijk nog vaak gebruik gemaakt van Excel en/of Word voor het vastleggen van issues. Op zich is het natuurlijk al positief dat de bevindingen worden vastgelegd. Een gestroomlijnd bevindingenbeheer proces stelt echter hoge eisen aan de registratie van en de rapportage over bevindingen. Het gebruik van Excel en/of Word voor bevindingenbeheer is erg omslachtig en is zeker bij grote of volatiele testtrajecten niet geschikt.

De volgende issue tracking doelstellingen worden door verschillende tools ondersteund:

  • Registratie
   Waar moet ik een bevinding registreren? Wie moet ik over de bevinding informeren?
   Als bevindingen niet worden geregistreerd kunnen ze uiteraard ook niet worden opgelost. Een tool biedt de centrale plek om fouten, vragen, opmerkingen en suggesties vast te leggen. Hiermee kan dan worden voorkomen dat ze aan de aandacht ontsnappen.
  • Vastlegging
   Wat hebben we besloten? Wanneer hebben we dat besloten? Wie heeft het besloten?
   Door de informatie over een besluit te registreren wordt het voor teamleden makkelijker om deze informatie te raadplegen en in de toekomst te kunnen gebruiken of de beslissing nog steeds valide is in het licht van andere veranderingen of het verkrijgen van nieuwe informatie.
  • Verantwoording
   Wie is verantwoordelijk? Wie heeft wat gezegd? Wanneer hebben ze iets gezegd?
   De beste manier om ervoor te zorgen dat dingen gedaan worden is focus leggen op de verantwoordelijkheid. Dit helpt enerzijds de voortgang te bevorderen en verkleint de miscommunicatie.
  • Prioritering
   Wat is de volgende? Wat is het belangrijkst?
   Het is voor een team belangrijk te weten waar de prioriteiten liggen. Als je veel openstaande bevindingen hebt is het van belang te weten welke bevinding als eerste moet worden opgepakt.
  • Oplossing
   Wat was de oplossing? Hoe hebben we het opgelost?
   Het registreren van de oplossing is van belang om in de toekomst als referentie te kunnen gebruiken, daarnaast is het hoe het is opgelost.
  • Beoordeling
   Is het juist opgelost? Is het opgelost zoals bedoeld?
   Het controleren is een QA aangelegenheid. Het ondersteund het beoordelingsproces of het resultaat overeenkomt met de verwachtingen. Dit kan gerealiseerd worden door de oplossing te testen of te reviewen.

Bekende issue tracking oplossingen zijn HP Quality Center, Jira, Mantis, Rational ClearQuest en Bugzilla

 

Ook interessant?

Ernstcategorie en prioriteit

Ernstcategorie en prioriteiten

Binnen het bevindingenbeheer (issue tracking) wordt er vaak gewerkt met een ernstcategorie. Dit moet niet verward worden met de prioriteit ...
Bevinding

Testen en bevindingen

Op meerdere momenten tijdens een testproject kunnen er bevindingen (ook wel bug of issue genoemd) worden gedaan:
Bevindingenbeheer

Bevindingenbeheer bij testen

Bevindingenbeheer (Issue tracking) is het managen van de bevindingen door de gehele levenscyclus van de bevinding. Wat een bevinding is ...
Issue overleg of bevindingenoverleg

Issue overleg (bevindingenoverleg)

Issues (bevindingen) vanuit testen moeten regelmatig besproken worden met andere disciplines. Hiervoor is het issue overleg bedoeld.Definitie Een issue overleg ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!