Testen en bevindingen

Bevinding

Bevinding

Op meerdere momenten tijdens een testproject kunnen er bevindingen (ook wel bug of issue genoemd) worden gedaan:

 • Fase voorbereiding en specificatie
  Tijdens deze fases worden er issues geconstateerd in de testbasis. Het gaat dan bijvoorbeeld om onduidelijkheden, onvolledige of inconsistenties in de specificaties.
 • Testuitvoering
  Tijdens het uitvoeren van de testen kunnen er verschillen worden geconstateerd tussen het verwachte resultaat en het actuele resultaat.

Een bevinding is een geconstateerd verschil tussen de verwachting of voorspelling en de feitelijke uitkomst.

3 belangrijke aandachtspunten

Alvorens een issue te registreren moet je als tester de volgende punten in ogenschouw nemen:

 • Reproduceerbaarheid
  Het geconstateerde verschil moet reproduceerbaar zijn. Dat wil zeggen dat wanneer dezelfde handelingen worden uitgevoerd er hetzelfde verschil ontstaat.
 • Testuitvoeringsfout
  Ook testers kunnen fouten maken tijdens het uitvoeren van de test. Daarom is het van belang dat wordt onderzocht of er geen fouten zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van de test.
  Dit kan onder andere zijn:
  – uitvoeren van verkeerde handelingen
  – een verkeerde uitgangssituatie
  – verkeerde systeem instellingen
  – verkeerde testdata
  – een niet goed in gerichte testomgeving
 • Is er een vergelijkbare bevinding
  Het kan zijn dat er al een issue is geregistreerd voor het betreffende onderdeel binnen de huidige release. In dat geval hoeft de bevinding niet vastgelegd te worden.
  Het kan zijn dat er al een soortgelijke bevinding is gedaan op een ander onderdeel binnen het te testen release. In dit geval moet de bug wel geregistreerd worden en is het verstandig om de bevindingen met elkaar te relateren. Het kan zijn dat het gaat om het testen van een opgeloste bug welke nog niet opgelost blijkt te zijn. De bevinding wordt dan niet opnieuw geregistreerd, maar de hertest resultaten worden bij de oorspronkelijke issue geregistreerd. En de bevinding gaat terug naar de oplos verantwoordelijke.

De testers zijn verantwoordelijk voor het registreren van de bug en het controleren van de oplossing. De testmanager of testcoördinator communiceren met de overige partijen over (de afhandeling van) de bevindingen.

Voor het registreren en afhandelen van issues wordt een bevindingenprocedure gebruikt. Deze procedure kan worden ondersteund door issue tracking tools. 3 voorbeelden hiervan zijn Jira, Mantis en Bugzilla

Ook interessant?

Ernstcategorie en prioriteit

Ernstcategorie en prioriteiten

Binnen het bevindingenbeheer (issue tracking) wordt er vaak gewerkt met een ernstcategorie. Dit moet niet verward worden met de prioriteit ...
Bevindingenbeheer

Bevindingenbeheer bij testen

Bevindingenbeheer (Issue tracking) is het managen van de bevindingen door de gehele levenscyclus van de bevinding. Wat een bevinding is ...
Issue tracking tools

Issue tracking tools

Issue tracking (bevindingenbeheer) is het managen van de bevindingen door de gehele levenscyclus van een bevinding. Helaas wordt er in ...
Issue overleg of bevindingenoverleg

Issue overleg (bevindingenoverleg)

Issues (bevindingen) vanuit testen moeten regelmatig besproken worden met andere disciplines. Hiervoor is het issue overleg bedoeld.Definitie Een issue overleg ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *