Overzicht toetstechnieken

Overzicht toetstechnieken

Toetstechnieken

Toetsen is een vorm van statisch testen met als doel tussenproducten te beoordelen. Bij het uitvoeren van toetsactiviteiten kan gebruik gemaakt worden van verschillende technieken. Elke techniek heeft zijn sterke en minder sterke punten. Het is dan ook goed om bij het plannen van een detectieve kwaliteitsmaatregel te onderzoeken welke techniek het meest geschikt is.

De toetstechnieken op een rijtje

Inspectie

Een inspectie is er vooral op gericht om consensus te verkrijgen over de kwaliteit van een (tussen)product. De van toepassing zijnde criteria worden vastgelegd in een checklist. Het doel is om de auteur te helpen bij het vinden van zoveel mogelijk afwijkingen in de daarvoor beschikbaar gestelde tijd.
Doel: het in teamverband beoordelen van een (tussen)product met enerzijds als doel een zo goed mogelijk product op te leveren, maar anderzijds ook het proces van de totstandkoming van het product waar mogelijk te verbeteren.

Voordelen
+ hoge kwaliteit van de toetsing
+ incidentele en structurele verbeteringen

Nadelen
– relatief hoge kosten
– relatief lange doorlooptijd

Walkthrough

Het houden van een walkthrough is een werkwijze waarbij de auteur in een bijeenkomst uitlegt wat de inhoud van een product is en welke keuzes hij heeft gemaakt.
Doel: het in teamverband beoordelen van een (tussen)product, met als belangrijkste aandachtspunt het valideren van de genomen beslissingen en de achterliggende argumenten.

Voordelen
+ hoge kwaliteit van de toetsing
+ groot leereffect

Nadelen
– relatief hoge kosten
– kans op academische discussies

Expert review

Een expert review is vooral gericht op het zoeken naar oplossingsrichtingen op basis van kennis en vaardigheden van de reviewers én op het vinden en corrigeren van fouten.
Doel: het laten beoordelen van bepaalde aspecten van een (tussen)product door een expert op de betrokken gebieden.

Voordelen
+ hoge kwaliteit van de toetsing
+ kennis vergaren

Nadelen
– beperkte ‘scope’ van de beoordeling
– relatief hoge kosten

Collegiale review

Het door een collega laten beoordelen van een (tussen)product, eventueel op basis van een vastgestelde checklist.

Voordelen
+ relatief goedkoop
+ wederzijds leereffect

Nadelen
– vaak informeel en subjectief
– kwaliteit van de toetsing onzeker

Statistische analyse
Onderzoek op basis van verzamelde meetgegevens. Deze meetgegevens worden ontleend aan bepaalde activiteiten of (tussen)producten.

Voordelen
+ objectief en kwantitatief
+ goede ondersteuning door tools

Nadelen
– interpretatie vaak onzorgvuldig
– normstelling soms lastig

A

Ook interessant?

herstelkosten

Verschil tussen testen en toetsen

Testen en toetsen zijn detectieve kwaliteitsmaatregelen die er op gericht zijn vast te stellen of bepaalde problemen of tekortkomingen zich ...
Context driven testen

Context driven testen

Contex-driven testen is geen testaanpak of een testtechniek. Het geeft testers de aanbeveling het kiezen van de testdoelen, testtechnieken, testproducten ...
wet van Boehm

Wet van Boehm uitgelegd – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over de wet van Boehm. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is de wet van ...
Overzicht toetstechnieken

Overzicht toetstechnieken

Toetsen is een vorm van statisch testen met als doel tussenproducten te beoordelen. Bij het uitvoeren van toetsactiviteiten kan gebruik gemaakt worden ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *