Definitie TMap Next testsoorten

Testsoorten

Testsoorten

Testsoorten

Een testsoort is een groep van testactiviteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd en aangestuurd onder verantwoordelijkheid van een specifieke groep, met een specifiek doel.

De volgende testsoorten kunnen worden onderkend:

Ontwikkeltests

Een door de ontwikkelaars uitgevoerde test om aan te tonen dat het systeem voldoet aan met name de technische specificaties. Deze testsoort kan nog verder worden onderverdeeld in:

  • Unittest (UT): door de ontwikkelaar uitgevoerd. Toont aan dat een unit aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet.
  • Unitintegratietest (UIT): door de ontwikkelaar uitgevoerd. Toont aan dat een logische groep units aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet.

Systeemtest

Een door de leverancier, in een (goed beheersbare) laboratoriumomgeving, uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de in de functionele- en technische specificaties gestelde eisen voldoen. De systeemtest kan nog worden onderverdeeld in:

  • Systeemtest (ST): door de leverancier uitgevoerd. toont aan het ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de functionele- en niet-functionele specificaties en het technisch ontwerp voldoen.
  • Systeemintegratietest (SIT): door de toekomstige gebruiker(s) uitgevoerd. Toont aan dat (sub)systeeminterface afspraken zijn nagekomen, correct zijn geïnterpreteerd en correct zijn geïmplementeerd.

Acceptatietesten
Door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet. De acceptatietest kan nog worden onderverdeeld in:

  • Functionele acceptatietest (FAT): door de toekomstige gebruiker(s) uitgevoerd. Toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de functionele eisen voldoet.
  • Gebruikersacceptatietest (GAT): door de toekomstige gebruiker(s) uitgevoerd. Toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de wensen/eisen van de gebruiker voldoet.
  • Productieacceptatietest (PAT): door de toekomstige beheerder(s) uitgevoerd. Toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de van uit beheer gesteld eisen voldoet.

Naast de hierboven genoemde testsoorten worden in organisaties ook wel de volgende testsoorten gebruikt:

Opstellen teststrategie

Heb jij dat ook, dat je bij het opstellen van een teststrategie denkt:

Wij hebben de antwoorden voor je opgenomen in één document. Een handig naslagwerk voor bij het opstellen van een teststrategie.

AA

Ook interessant?

Productrisico analyse

Productrisico analyse (PRA)

Een productrisico analyse (PRA) is volgens TMap® Next bedoeld om de mogelijke risico's in kaart te brengen bij de in ...
Teststrategie

Teststrategie

Een korte omschrijving van een teststrategie is: Wie test wat met welke diepgang? In een testtraject is het onmogelijk om ...
Referentietabellen teststrategie

Referentietabellen teststrategie

Heb jij dat ook, dat je bij het opstellen van een teststrategie denkt:
Testplan

Plan van aanpak voor testen

Aan het begin van een testtraject stel je een testplan op. Dit is vergelijkbaar met een Plan van Aanpak die ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!