Testproces verbeteren met TPI® Next

Binnen de software industrie wordt veel aandacht besteedt aan Software Process Improvement (SPI). De gebruikte SPI modellen besteden echter beperkt aandacht aan gestructureerd testen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er specifieke modellen voor testproces verbetering zijn ontwikkeld. Een van deze modellen is het door Sogeti ontwikkelde TPI® Next.

Er kunnen meerdere redenen zijn om het testproces te willen verbeteren:

 • Kostenbesparing
 • Verkorting van de time-to-market
 • Kwaliteitsverbetering

Waarom TPI Next gebruiken

Het TPI® Next model helpt organisaties in het bepalen van de status van het testproces en het stellen van prioriteiten ten aanzien van verbeteringen. Het is een hulpmiddel dat, onafhankelijk van de gebruikte ontwikkelmethodiek, de mogelijkheid biedt verbeteringen geleidelijk en stapsgewijs door te voeren. Dit is een belangrijk voordeel, omdat het met (te) grote stappen doorvoeren van verbeteringen meestal leidt tot teleurstellingen. De reden hiervoor is dat veranderingen doorvoeren vaak weerstand oproept. Kleine stappen helpt om deze weerstand te minimaliseren. Daarnaast kun je heel gericht de effecten van de verbetering monitoren.

Het model bekijkt het testproces vanuit zestien aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied vindt een classificatie van het testproces plaats in bepaalde volwassenheidsniveaus. Elk volwassenheidsniveau bevat een of meer controlepunten waaraan voldaan moet worden om op dat niveau geclassificeerd te worden. De controlepunten zorgen ervoor dat de indeling in niveaus objectief gebeurt.

TPI Next Model

TPI Next Model

De verschillende TPI Next niveaus zijn:

 • Initieel
  Dit is het startniveau.
 • Beheerst
  Voor dit niveau gaat het om het doen van de juiste activiteiten en het hebben van grip op deze activiteiten.
 • Efficient
  Voor dit niveau gaat het om het op een juiste manier uitvoeren van het testproces in termen van tijd, kosten en/of resultaat.
 • Optimaliserend
  Voor dit niveau gaat het erom dat het testproces continu wordt beoordeeld en aangepast. Niet alleen binnen een project, maar met name over organisatieonderdelen heen.

Testvolwassenheidsmatrix

Alle aandachtsgebieden en niveaus zijn onderling weergegeven in een testvolwassenheidsmatrix die in één oogopslag inzicht geeft in de status van een testproces.

Test Maturity Matrix

Test Maturity Matrix

Het TPI proces

Het verbeteren van het testproces is een veranderingsproces die op een gestructureerde wijze moet worden uitgevoerd. De volgende activiteiten worden onderkend binnen TPI:

 • Zorg voor commitment en buy-in
  De betrokkenen bij het verbetertraject moeten doordrongen zijn en blijven van de noodzaak ervan.
 • Bepaal doel, scope en aanpak
  Waar moet het te onderzoeken testproces staan op korte en lange termijn,
 • Voer een assessment uit
  Breng sterke punten en verbeterpunten in kaart door deskresearch en interviews. Waar staan we nu, wat zijn de sterke punten en waar zijn verbeteringen noodzakelijk.
 • Bepaal verbeteracties
  Vertaal doelen en assessmentresultaten in verbetervoorstellen voor korte en lange termijn.
 • Stel verbeterplan op
  Hoe gaan we de verbeteracties realiseren, met wie, in welke doorlooptijd en met welke resources. Een pragmatisch implementatieplan is cruciaal. Naast specifieke test aspecten speelt hier verandermanagement een belangrijke rol.
 • Implementeer de verbeteracties
  Voer de verbeteracties uit, start met het gebruiken van de nieuwe procedures, templates, etc.
 • Evalueer
  Zijn de doelen bereikt en wat is de volgende stap? Hoe wordt het bereikte resultaat geborgd?

Door wie TPI assessment laten uitvoeren?

Het uitvoeren van een TPI assessment is een specialistisch karwei. Kennis en ervaring met het uitvoeren van assessments en het doen van verbetervoorstellen maakt het eindresultaat beter en nuttiger. Het verdient daarom aanbeveling om een TPI assessment aan een specialist over te laten.

Ook interessant?

Test improvement

Test improvement

De volwassenheid van testen verschilt per organisatie en soms zelfs binnen organisaties per project. Om te weten waar je als ...
Meer Lezen
TMMi Model

Test Maturity Model integration (TMMi)

TMMi is een test volwassenheidsmodel op basis waarvan testorganisaties kunnen (laten) beoordelen hoe volwassen hun testproces is. Daarnaast ondersteunt TMMi ...
Meer Lezen
wet van Boehm

Wet van Boehm uitgelegd – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over de wet van Boehm. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is de wet van ...
Meer Lezen
herstelkosten

Verschil tussen testen en toetsen

Testen en toetsen zijn detectieve kwaliteitsmaatregelen die er op gericht zijn vast te stellen of bepaalde problemen of tekortkomingen zich ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!