Test improvement

De volwassenheid van testen verschilt per organisatie en soms zelfs binnen organisaties per project. Om te weten waar je als organisatie of project staat kun je een audit of assessment uitvoeren. Deze moet inzicht geven in: “Waar staan we nu, en wat zouden we kunnen verbeteren om een volgende stap in de volwassenheid van het testen te realiseren.”

Verbeteren van een testproces is gericht op:

 • Verbeteren van de effectiviteit van het testproces. Worden de juiste fouten gevonden.
 • Verbeteren van de efficiency van het testproces. Testen uitvoeren in een zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten.

Methoden voor testproces verbetering

 • TPI Next – Test Proces Improvement methode van Sogeti
  Bij de assessment wordt de volwassenheid van 16 aandachtsgebieden bepaald. Per aandachtsgebied wordt vervolgens gekeken welke verbetermaatregelen er mogelijk zijn om de gewenste volgende stap te realiseren. De gebruikte terminologie sluit aan bij TMap Next.
 • TMMi – Test Maturity Model, gebaseerd op CMMi
  TMMi is complementair aan CMMi (Capability Maturity Model) en onderkent 5 volwassenheidsniveaus. De gebruikte terminologie sluit aan bij ISTQB en vice versa.
 • TPS – Test Process Scorecard methode van Valori
  Evenals bij TPI wordt het testproces beoordeeld en gescoord op basis van een aantal controlepunten. Bij TPS zijn dat 7 aandachtsgebieden. Een TPS kan snel plaatsvinden in de vorm van een Quick Scan.

Geen van de bovenstaande methodes kan aangemerkt worden als de beste om te gebruiken. Het succes van testprocesverbetering wordt namelijk niet bepaald door de gebruikte methode, maar door het mobiliseren van de veranderingsbereidheid binnen een organisatie.

De genoemde assessments methodes geven enkel inzicht in de sterke en minder sterke punten van een testproces en geven handvatten voor verbetering. Het realiseren van deze verbeteringen is het moeilijkste deel van een verbeterproces.

Wil je het testproces verbeteren binnen je team of organisatie, maar is er geen tijd of budget?
Dan is onderstaande aanpak de oplossing.

Testproces verbetering binnen Scrum

Binnen de Scrum methode is verbeteren van het totale voortbrengingsproces een vast onderdeel van iedere sprint. In de retrospective wordt gekeken welke verbeteringen er gewenst zijn. Voor verbetervoorstellen kunnen de hierboven genoemde methoden als referentiekader worden gebruikt.

Ook interessant?

Reproduceerbaarheid

Testen en reproduceerbaarheid

Het uitvoeren van testgevallen, al dan niet op basis van een testscript, kan niet verwachte resultaten geven. Voordat deze bevinding ...
Meer Lezen
Generieke test afspraken

Generieke test afspraken (GTA)

Generieke Test Afspraken (GTA) kunnen beschouwd worden als een generiek mastertestplan of SLA, overkoepelend voor alle testwerkzaamheden binnen een organisatie ...
Meer Lezen
TMap® Next

Wat is TMap® Next?

TMap® Next is de afkorting van Test Management Approach en is een methode voor het gestructureerd testen van software. Deze ...
Meer Lezen
Testomgeving

Een testomgeving en het OTAP-model

Testomgeving Gewijzigde of nieuwe software wordt voordat deze naar productie gaat getest. Om deze testen uit te kunnen voeren zijn ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!