Test Maturity Model integration (TMMi)

TMMi is een test volwassenheidsmodel op basis waarvan testorganisaties kunnen (laten) beoordelen hoe volwassen hun testproces is. Daarnaast ondersteunt TMMi organisaties bij het verbeteren van testprocessen. Het model is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de TMMi Foundation, een non-profit organisatie die als doelstellingen heeft het ontwikkelen en onderhouden van het TMMi-model, het creëren van een benchmark database en het faciliteren van formele assessments door geaccrediteerde lead-assessors.

TMMi is een onafhankelijke standaard waarmee software kwaliteitsmanagement en testprocessen binnen een organisatie kunnen worden beoordeelt. TMMi is complementair aan het Capability Maturity Model (CMM) en CMMI.

TMMi richt zich op:

 • fout preventie en niet op het vinden van fouten.
 • testen tijdens het volledige softwareontwikkelproces, in plaats van alleen in de laatste fase van het traject

Het TMMi Model

Binnen TMMi worden vijf niveaus gebruikt. Elk niveau bestaat uit een aantal procesgebieden en elk procesgebied bevat een aantal volwassenheid doelstellingen. Een organisatie voldoet aan de eisen van een bepaald TMMi-niveau als aan alle gedefinieerde doelstellingen van dat niveau is voldaan. Daarbij moet aangetekend worden dat een niveau niet op zichzelf staat. Een niveau kan alleen gehaald worden als ook aan het voorgaande niveau wordt voldaan.

Het toepassen van TMMi leidt in de praktijk tot een beter gestructureerd en beheerst testproces, een betere productkwaliteit, een hogere productiviteit en een doorlooptijdverkorting van de test uitvoeringsfase. Binnen TMMi ontwikkelt het testen zich van een chaotisch, ongestructureerd proces met een tekort aan goed opgeleide testers en tools, tot een volwassen en beheerst proces, dat het voorkomen van fouten als belangrijkste doelstelling heeft.

TMMi Model

TMMi Model

Binnen TMMi bestaan er vijf niveaus:

 1. Initieel
  Op dit niveau vind het testen op ad hoc basis plaats, zijn resultaten niet herhaalbaar en is er geen kwaliteitsnorm.
 2. Beheerst
  Testorganisaties op dit niveau brengen de doelen van testen in lijn met die van de organisatie, definiëren een op risico’s gebaseerde testaanpak, stellen een goed testplan op, monitoren testprojecten, gebruiken testtechnieken om testgevallen op te stellen en hebben een adequate en beheerste testomgeving.
  De procesgebieden binnen dit niveau zijn:

  • Testbeleid en -strategie
  • Testplanning
  • Testbewaking en -beheersing
  • Testontwerp en -uitvoering
  • Testomgeving
 3. Gedefinieerd
  Organisaties op dit niveau hebben het testen professioneel georganiseerd met bijbehorende testopleidingen, integreren het testen optimaal met systeemontwikkeling, voeren ook niet-functioneel testen gestructureerd uit en passen collegiale reviews toe.
  De procesgebieden binnen dit niveau zijn:

  • Testorganisatie
  • Testopleidingsprogramma
  • Testfasering en -integratie
  • Niet-functioneel testen
  • Collegiale reviews
 4. Management en meting
  Op niveau 4 is het testproces een gedefinieerd en meetbaar proces waarin zowel productkwaliteit als procesprestaties kwantitatief inzichtelijk zijn gemaakt.
  De procesgebieden binnen dit niveau zijn:

  • Test Meetprogramma
  • Product Kwaliteitsevaluatie
  • Geavanceerde collegiale reviews
 5. Optimalisatie
  Op dit niveau is een organisatie continu bezig met het verbeteren van het testproces en de productkwaliteit op basis van de op niveau 4 verkregen kwantitatieve inzichten.
  De procesgebieden binnen dit niveau zijn:

  • Foutpreventie
  • Test Procesoptimalisatie
  • Kwaliteitsbeheersing

Met niveau 4 en 5 is TMMi ook een model om van detectie naar preventie te gaan, en testen te integreren met quality assurance.

Meer informatie over TMMi kun je vinden op: TMMi Foundation

Ook interessant?

Test improvement

Test improvement

De volwassenheid van testen verschilt per organisatie en soms zelfs binnen organisaties per project. Om te weten waar je als ...
Meer Lezen
TPI Next Model

Testproces verbeteren met TPI® Next

Binnen de software industrie wordt veel aandacht besteedt aan Software Process Improvement (SPI). De gebruikte SPI modellen besteden echter beperkt ...
Meer Lezen
wet van Boehm

Wet van Boehm uitgelegd – TestTalk Whiteboard

Deze TestTalk whiteboard gaat over de wet van Boehm. De volgende onderwerpen worden besproken: - Wat is de wet van ...
Meer Lezen
herstelkosten

Verschil tussen testen en toetsen

Testen en toetsen zijn detectieve kwaliteitsmaatregelen die er op gericht zijn vast te stellen of bepaalde problemen of tekortkomingen zich ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!