Exploratory testen (ET) wel of niet toepassen

Wanneer exploratory testen

Exploratory testen wel/niet toepassen

De grote vrijheid van exploratory testen maakt het toepassingsgebied erg groot. Er zijn specifieke omstandigheden c.q. toepassingsgebieden waar ET beter wel of niet kan worden toegepast. Hieronder is een aantal afwegingen opgenomen.

Wel exploratory testen gebruiken

Testers met veel materiekennis (domeinkennis) en testervaring

Dit is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om ET te kunnen gebruiken. Ervaren testers zijn vaak in staat om in korte tijd de vinger op de zere plek te leggen. Op basis van hun ervaring kunnen ze vrij snel de belangrijkste functionaliteiten testen.
Minpunten zijn: kans op lagere kwaliteit van de testen, langere doorlooptijd op het kritieke pad en minder overdraagbaarheid en herbruikbaarheid van de testen.

Geen of onvoldoende testbasis

Bij gebrek aan een gedegen testbasis is het toepassen van formele testtechnieken vaak lastig. In zo’n geval kan ET een oplossing bieden. In dit geval dienen de testers wel te beschikken over een ruime materie- (domeinkennis) en systeemkennis. Samenwerken met personen die deze kennis wel hebben kan ook een oplossing zijn.

Onvoldoende tijd voor test voorbereiding

Het komt nog steeds regelmatig voor dat er onvoldoende tijd is om de testen voor te bereiden. Iets wat geen ideale situatie is en waarvan de tester ook de risico’s moet aangeven. ET kan in dit soort situaties gebruikt worden om in een korte tijd het maximale met testen te bereiken.

Als aanvulling op formele testtechnieken

Een formele testontwerptechniek is gericht op het vinden van bepaalde typen fouten. Voor kritische functionaliteiten kan het testen met alleen formele technieken wellicht niet voldoende zijn. Wanneer het zoek naar andere typen fouten van belang is kan ET daarvoor worden gebruikt als aanvulling.

Exploratory testen niet toepassen

Testontwerp als statische techniek

Een voordeel van het ontwerpen van testgevallen in de voorbereidingsfase is dat er fouten gevonden kunnen worden in de testbasis. Het oplossen van deze fouten is goedkoper dan wanneer ze pas geconstateerd worden tijdens de testuitvoering.

Testuitvoering op het kritieke pad

De fase testuitvoering is over het algemeen de enige testfase die zich op het kritieke pad van een project bevindt. Een gestructureerde testaanpak, zoals TMap® Next, is er op gericht om testen zoveel mogelijk van het kritieke pad af te houden. Het opstellen van een testontwerp voorafgaand aan de fase testuitvoering speelt daarbij een belangrijke rol. Bij ET wordt bijna al het werk in de fase testuitvoering gedaan. Hiermee kan het testen de doorlooptijd van een project bepalen.

Testers hebben onvoldoende ervaring

ET stelt hoge eisen aan de kennis en kunde van de tester. Testers moeten zeer ruime testervaring hebben en parate kennis van het toepassen van testontwerptechnieken. Die kennis en ervaring hebben zij nodig omdat ze testontwerptechnieken impliciet moeten kunnen toepassen. Met andere woorden: zij moeten testgevallen kunnen bedenken op basis van de principes van testontwerptechnieken, zonder deze testgevallen van te voren te beschrijven.

Andere redenen om geen gebruik te maken van ET kunnen zijn:

  • Onvoldoende opbouw van testware ten behoeve van de beheerfase
  • Onvoldoende inzicht kunnen geven in de gerealiseerde testdekking
  • Het reproduceren van bevindingen kan moeilijker worden

A

Ook interessant?

Wanneer exploratory testen

Exploratory testen (ET) wel of niet toepassen

De grote vrijheid van exploratory testen maakt het toepassingsgebied erg groot. Er zijn specifieke omstandigheden c.q. toepassingsgebieden waar ET beter ...
Exploratory testen

Exploratory testen (ET)

De term exploratory testen werd voor het eerst gebruikt in 1983 door Cem Kaner.Definities Exploratory testen is het gelijktijdig leren, ...
Skills exploratory tester

Skills exploratory tester

Wanneer er gekozen wordt om exploratory testen (ET) te gebruiken, is het van groot belang om testers in te zetten ...
Software testen

Wat is software testen?

Software testen is het aantonen in hoeverre (in welke mate) de software aan de vooraf gestelde eisen voldoet. De verschillen tussen de eisen ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!