Exploratory testen (ET)

De term exploratory testen werd voor het eerst gebruikt in 1983 door Cem Kaner.

Definities
Exploratory testen is het gelijktijdig leren, ontwerpen en het uitvoeren van testen.

Het gelijktijdig ontwerpen en uitvoeren van tests om het systeem te leren kennen en met behulp van de verkregen informatie nieuwe testen te ontwerpen en uit te voeren.

Uitvoeren van exploratory testen

Gedurende een bepaalde hoeveelheid tijd (sessie), werkt een tester met een product om een testdoel te realiseren en over het resultaat te rapporteren.

Het doel wordt gerealiseerd door:

  • je als tester steeds opnieuw te richten op het doel
  • vragen te bedenken over het product, die wanneer ze beantwoord worden je in staat stellen het doel te behalen
  • het ontwerpen van testgevallen om die vragen te beantwoorden
  • het uitvoeren van die testgevallen om de antwoorden te krijgen.

Vaak zullen de testgevallen geen volledig antwoord geven op de vraag. De testgevallen worden dan aangepast en opnieuw uitgevoerd (met andere woorden, er wordt verkent)

Bij exploratory testen vindt er dus wel degelijk testontwerp plaats in tegenstelling tot ad-hoc of ongestructureerd testen. Wanneer je het vanuit TMap® Next bekijkt worden de fasen specificatie en uitvoeren gelijktijdig uitgevoerd. Bij het opstellen van de testgevallen maakt de tester gebruik van gangbare testontwerptechnieken. De testgevallen worden echter niet of maar deels gedocumenteerd.

Elementen van exploratory testen

Onderstaand schema toont de belangrijkste elementen van exploratory testen gemodelleerd als een reeks cycli.

Elementen exploratory testen

Elementen exploratory testen

In elk testproces dat op een exploratory manier wordt uitgevoerd, zul je de elementen uit bovenstaand schema zien. De pijlen geven de dynamische invloeden, door verschillende vormen van denken, van de elementen op elkaar weer:

Leren
De cyclus tussen analyse en kennis kan de leercurve worden genoemd. Bij deze interactie beoordeelt de tester, denkt na over en past toe wat hij weet.

Testen
De cyclus tussen analyse en verkennen kan de test loop worden genoemd. Het wordt gedomineerd door vragen, die leiden tot het verzamelen van bewijsmateriaal over het product.

Samenwerking
De cyclus tussen analyse en “andere personen” kan de samenwerkings loop worden genoemd. Samenwerking is niet noodzakelijkerwijs een deel van het verkennen, maar vaak wel, vooral in grotere projecten.

Zelfmanagement
De cyclus tussen analyse en “wat weten we al” is zelfmanagement, waarmee het gehele proces wordt geregeld.

Ook interessant?

Wanneer exploratory testen

Exploratory testen (ET) wel of niet toepassen

De grote vrijheid van exploratory testen maakt het toepassingsgebied erg groot. Er zijn specifieke omstandigheden c.q. toepassingsgebieden waar ET beter ...
Meer Lezen
Exploratory testen

Exploratory testen (ET)

De term exploratory testen werd voor het eerst gebruikt in 1983 door Cem Kaner.Definities Exploratory testen is het gelijktijdig leren, ...
Meer Lezen
Skills exploratory tester

Skills exploratory tester

Wanneer er gekozen wordt om exploratory testen (ET) te gebruiken, is het van groot belang om testers in te zetten ...
Meer Lezen
Software testen

Wat is software testen?

Software testen is het aantonen in hoeverre (in welke mate) de software aan de vooraf gestelde eisen voldoet. De verschillen tussen de eisen ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!