Productrisico analyse (PRA)

Productrisico analyse

Productrisico analyse

Een productrisico analyse (PRA) is volgens TMap® Next bedoeld om de mogelijke risico’s in kaart te brengen bij de in productie name van een systeem. Het doel van deze risico analyse is om, tijdens het testproces detectieve maatregelen uit te voeren teneinde de kans op het zich voordoen van de onderkende risico’s te minimaliseren. Een PRA is bedoeld om keuzes te kunnen maken binnen het testtraject. Binnen het test traject zijn beperkte (test)middelen en (test)tijd beschikbaar. Door de keuzes te maken op basis van de productrisico’s kan de beperkte testinspanning verdeeld worden over de functionele en niet-functionele risicovolle onderdelen van informatiesysteem. Hiermee kan de noodzakelijke diepgang van het testen worden bepaald. De PRA is een onderdeel van het opstellen van het mastertestplan. Bij het uitvoeren van de PRA wordt onder andere gebruik gemaakt van kenmerken (kwaliteitsattributen) om de gewenste eigenschappen te kunnen classificeren.

Het motto binnen testen zou moeten zijn: geen risico, geen test

Aanpak van de PRA

De PRA wordt uitgevoerd aan het begin van het testtraject of aan begin van het project. Een aantal requirements, ontwerpen en/of acceptatiecriteria moeten al duidelijk zijn om zinvol een PRA te kunnen uitvoeren.

De volgende stappen worden doorlopen in het PRA proces

 • bepalen deelnemers;
 • bepalen van de aanpak;
 • voorbereiden sessies en interviews;
 • verzamelen en analyseren productrisico’s;
 • volledigheidscontrole.

Nadat bovenstaande stappen zijn uitgevoerd kan een gefundeerde teststrategie worden gekozen binnen het mastertestplan.

Tool voor ondersteuning bij uitvoeren PRA

Deze gratis tool ondersteunt alle activiteiten bij het uitvoeren van een productrisicoanalyse (PRA) en het opstellen van een teststrategie het Mastertestplan.

De tool heeft de volgende features voor PRA en teststrategie op niveau van Mastertestplan:

 • Ondersteuning van TMap Next en ISO 25010 kwaliteitsattributen
 • Onbeperkt aantal testdoelen
 • Minimaal 1 en maximaal 5 kwaliteitsattributen per testdoel
 • Risicotabel voor in Mastertestplan
 • Maximaal 5 testsoorten
 • Koppelen van “Testzwaarte” per testsoort
 • Teststrategie voor in Mastertestplan


Tool

Ook interessant?

Template PRA en teststrategie

Template PRA en teststrategie

Ondersteunt alle activiteiten voor PRA en teststrategie voor MastertestplanDeze gratis tool ondersteunt alle activiteiten bij het uitvoeren van een productrisicoanalyse (PRA) ...
E-learning training productrisico analyse

Productrisico analyse (PRA) e-learning training

Hoe je productrisico analyse (PRA) kunt leren, zonder 2 dagen naar een cursus te gaan Lees verder als jij wilt ...
Toets je kennis

Productrisico analyse kennistoets

Deze online toets bevat 15 vragen waarmee je je kennis over een productrisico analyse kunt toetsen. Aan het einde van de toets ...
Referentietabellen teststrategie

Referentietabellen teststrategie

Heb jij dat ook, dat je bij het opstellen van een teststrategie denkt:
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!