Regressietesten

Als eerste staan hieronder de definities van regressie en regressietesten.

Volgens TMap Next:
Regressie is het verschijnsel dat de kwaliteit van een systeem als geheel terugloopt als gevolg van individuele aanpassingen.

Volgens TMap Next:
Een regressietest is erop gericht om te controleren dat alle ongewijzigde onderdelen van een systeem nog correct functioneren na het doorvoeren van een wijziging.

Oorzaken van mogelijke fouten

Fouten die gevonden met regressietesten hebben vaak betrekking op gewijzigde software welke een onverwachte doorwerking hebben naar andere delen van het systeem of de impact analyse is niet compleet/volledig uitgevoerd waardoor doorwerking naar andere delen van het systeem niet is onderkend.

Werkwijze

Regressietesten

Regressietesten

Initieel wordt er een testset opgebouwd binnen een “project”. Dit is de initiële testset of progressietestset. Aan het einde van het opbouwen van een initiële testset wordt er een schifting gemaakt welke testgevallen er in een regressietest opgenomen moeten worden. Dit is de input voor het testteam bij latere wijzigingen op het systeem.

Nadat de wijzigingen op het systeem zijn uitgevoerd wordt de regressietestset (de regresessietest) uitgevoerd en worden de ongewijzigde delen van het systeem getest om te constateren of hierin geen degradatie (regressie) van het systeem heeft plaatsgevonden.

Voor de nieuwe of gewijzigde onderdelen van het systeem worden nieuwe of gewijzigde testgevallen opgesteld (de progressietestset). Deze worden ook uitgevoerd op het onderdeel van het systeem dat gewijzigd is (progressietest). Deze progressietestgevallen worden bij de oplevering van het systeem (deels) toegevoegd aan de regressietestset om deze up-to-date te houden met het systeem.

Binnen scrum is regressietesten een essentieel onderdeel van de sprint. Dit heeft te maken met het kort cyclische karakter van een sprint. Vaak wordt de regressietest hier dan ook geautomatiseerd uitgevoerd.

Regressietesten kunnen ook gebruikt worden als de functionaliteit van een systeem niet wijzigt b.v. bij aanpassingen aan de hardware of aanpassingen aan het besturingssysteem. Hier zijn dan geen progressietesten voor benodigd.

Ook interessant?

Integratietesten

Wat is integratietesten?

Doelstelling De integratietest heeft als doel om te bepalen of de verschillende modules, systemen of applicaties onderling correct gegevens kunnen ...
Ketentesten

Ketentesten

Ketentesten komen onder veel andere namen voor bijvoorbeeld end-to-end test, interface testen, systeemintegratietest. Definitie: Test waarin een hele keten van ...
Systeemtest

Systeemtest

Wanneer de ontwikkeling van software en de ontwikkeltesten zijn afgerond, vindt er in de regel een systeemtest plaats.Definitie Een door ...
Functioneel testen

Functioneel testen

De requirements die gesteld worden aan software kunnen worden onderverdeeld in functionele en niet-functionele eisen. Functioneel testen richt zich op het ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!