Ketentesten

Ketentesten komen onder veel andere namen voor bijvoorbeeld end-to-end test, interface testen, systeemintegratietest.

Definitie:
Test waarin een hele keten van systemen van de eerste input tot de laatste output wordt beschouwd.

Wat is dan een ketentest

Ketentesten

Ketentest

Een keten kan bestaan uit twee of meer systemen die door interfaces aan elkaar zijn gekoppeld en afhankelijk van elkaar zijn. Binnen de ketentest wordt gevalideerd dat de gegevens tussen deze systemen correct worden verwerkt. De systemen worden vaak op een aparte “keten”testomgeving geplaatst en uitgevoerd.

Aandachtspunten binnen ketentesten

Er zijn binnen ketentesten een aantal aandachtspunten:

Infrastructuur

Bij het opzetten van de infrastructuur dient rekening gehouden te worden dat de ketens ook met elkaar kunnen communiceren. Vaak gaan ketens over verschillende besturingssystemen heen met elk hun eigen inrichting. Het opzetten van deze infrastructuur vergt vaak veel tijd.

Interfaces

De interfaces zijn vaak de bottlenecks van de ketentest. Deze zijn niet of summier beschreven en geven niet de juiste gegevens door in de juiste velden. Hierdoor reageert het ontvangende systeem vaak anders dan verwacht. Controleer voordat gestart wordt met de ketentest dat er per interface maar een (1) interfacebeschrijving is, die door alle partijen is geaccordeerd. Indien het niet eenduidig is of niet geaccordeerd is, is de kans op fouten groot en zal er meer testtijd nodig zijn.

Testdata

Een aandachtspunt binnen ketentesten is dat de gebruikte testdata op beide systemen overeenkomstig moet zijn. Dit is zeker in grote ketens zeer complex. Vaak wordt productiedata gebruikt in de ketentest. Deze dient dan wel op alle systemen op dezelfde wijze geanonimiseerd te zijn.

Intern vs externe ketentest

Als er alleen interne systemen gebruikt worden is het mogelijk dit binnen het bedrijf goed te regelen. Er dienen wel goede afspraken gemaakt te worden. Het wordt al moeilijker als er meerdere afdelingen betrokken zijn bij de ketentest.
Indien er ook interfaces met externe partijen zijn, wordt het moeilijker om afspraken te maken. De externe systemen worden vaak maar een beperkte tijd beschikbaar gesteld en testdata is maar beperkt aanwezig. Start in een vroegtijdig stadium van het testtraject met gesprekken over de planning en inhoud van de ketentesten en zorg ervoor dat de testplanningen op elkaar afgestemd zijn.

Tool voor uitvoeren productrisico analyse (PRA)

Deze gratis tool ondersteunt alle activiteiten bij het uitvoeren van een productrisicoanalyse (PRA) en het opstellen van een teststrategie het Mastertestplan.

De tool heeft de volgende features voor PRA en teststrategie op niveau van Mastertestplan:

  • Ondersteuning van TMap Next en ISO 25010 kwaliteitsattributen
  • Onbeperkt aantal testdoelen
  • Minimaal 1 en maximaal 5 kwaliteitsattributen per testdoel
  • Risicotabel voor in Mastertestplan
  • Maximaal 5 testsoorten
  • Koppelen van “Testzwaarte” per testsoort
  • Teststrategie voor in Mastertestplan


Tool

Ook interessant

Integratietest strategieën

Integratietest strategieën

Strategieën voor integratietesten Voor de strategie van de integratietest zijn er meerdere varianten mogelijk. Het ene uiterste is dat alle ...
Integratietesten

Wat is integratietesten?

Doelstelling De integratietest heeft als doel om te bepalen of de verschillende modules, systemen of applicaties onderling correct gegevens kunnen ...
Testsoorten

Definitie TMap Next testsoorten

Testsoorten Een testsoort is een groep van testactiviteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd en aangestuurd onder verantwoordelijkheid van een specifieke groep, ...
Toets je kennis

Productrisico analyse kennistoets

Deze online toets bevat 15 vragen waarmee je je kennis over een productrisico analyse kunt toetsen. Aan het einde van de toets ...
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!