Een testomgeving en het OTAP-model

Testomgeving

Gewijzigde of nieuwe software wordt voordat deze naar productie gaat getest. Om deze testen uit te kunnen voeren zijn testomgevingen benodigd waarin gecontroleerd geverifieerd kan worden of de software het beoogde resultaat behaald.

Definitie:
Een testomgeving is een samenstel van onderdelen zoals hard- en software, koppelingen, omgevingsdata, beheertools en processen waarin een test wordt uitgevoerd.

OTAP-model

Bij veel bedrijven zijn de testomgevingen ingericht volgens het OTAP-model. OTAP staat voor Ontwikkeling, test, acceptatie en productie. In dit model worden de omgevingen beschreven welke benodigd zijn binnen het ontwikkelingsproces en het productieproces.

Testomgevingen per testsoort

Testomgeving

Testomgeving

In het (master)testplan staat beschreven welke testomgevingen er benodigd zijn voor de verschillende testsoorten. Elke testsoort stelt andere eisen aan een omgeving. Voor het uitvoeren van een systeemtest is vaak een “kleine” omgeving gewenst omdat het aantal testgevallen wat daarin wordt uitgevoerd beperkt is. Maar bij een loadtest is een “grote” omgeving gewenst om het gedrag in productie na te kunnen bootsen.

Waar moet je aan denken bij het opzetten van een testomgeving:

  • moet representatief zijn voor de testsoort die je uitvoert, dus klein voor minimale testen en groot voor volume testen
  • moet beheersbaar en beheerbaar zijn, waardoor duidelijk is hoe de testomgeving er op welk moment uitziet en uitzag
  • moet flexibel zijn ingericht, moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden binnen het project of organisatie
  • moet beschikbaar zijn. Wanneer de testomgeving benodigd is voor de uitvoering van de testen moet de omgeving volledig ingericht zijn en beschikbaar zijn voor de testers

Om optimaal gebruik te kunnen maken van een testomgeving moeten een aantal processen zijn ingericht. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de ITIL processen.

Mogelijke problemen bij testomgevingen

Er komen op testomgevingen vaak problemen voor die te voorkomen zijn:

  • configuratie niet in lijn met het gewenste
  • omgeving niet correct geconfigureerd
  • software niet volledig geïnstalleerd
  • koppelingen werken niet correct/niet goed ingericht
  • onaangekondigde wijzigingen op de testomgeving
  • geen tooling om de omgeving te kunnen inspecteren.

Hou met de inrichting rekening met bovenstaande problemen. Deze zijn te voorkomen door goed beheer (liefst binnen eigen testteam) uit te voeren op de testomgeving

Specifieke testomgevingen

Er zijn ook specifieke omgevingen om bepaalde testen uit te kunnen voeren. Deze omgevingen wijken vaak af van de reguliere testomgevingen. Het gaat hierbij om een ketentestomgeving en een fixomgeving.
De ketentestomgeving kenmerkt zich doordat de testomgeving geplaatst wordt in een groter geheel van verschillende testomgevingen die met elkaar communiceren. De fixomgeving kenmerkt zich doordat er alleen fixes worden getest die snel naar productie moeten. Deze omgeving dient altijd beschikbaar te zijn en flexibel ingericht te zijn zodat snel geanticipeerd kan worden op het testen van een opgeloste productiefix.

Ook interessant?

Generieke test afspraken

Generieke test afspraken (GTA)

Generieke Test Afspraken (GTA) kunnen beschouwd worden als een generiek mastertestplan of SLA, overkoepelend voor alle testwerkzaamheden binnen een organisatie ...
Meer Lezen
Reproduceerbaarheid

Testen en reproduceerbaarheid

Het uitvoeren van testgevallen, al dan niet op basis van een testscript, kan niet verwachte resultaten geven. Voordat deze bevinding ...
Meer Lezen
Faseringsmodel TMap® Next

Faseringsmodel TMap® Next

Een gestructureerd testproces bestaat uit een aantal verschillende activiteiten. Binnen TMap® Next wordt voor het inzichtelijk maken van de onderlinge ...
Meer Lezen
Testvormen

Testvormen bij testen

Een testtraject start met als input de risicotabel. De risicotabel is het resultaat van een productrisico analyse. In een risicotabel ...
Meer Lezen
Blijf op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!